Skulptur i Pilane 2020
Skulptur i Pilane 2021

13 maj – 24 september

Pilane är naturens egen konsthall, ett åtta hektar stort kulturlandskap där du rör dig fritt under bar himmel.
Se det ikoniska verket Anna av Jaume Plensa, möt de betande fåren, vandra över det mångtusenåriga gravfältet, upplev konsten, historien och den milsvida utsikten över Västerhavet.

Se tips om Pilane Skulpturpark på SVT
Level

I år gästas Pilane av den världskände konstnären Ai Weiwei som visar sin vackra och tankeväckande installation Roots – sju gigantiska rötter från underjorden.

Level
Level
Party

Förutom Ai Weiwei medverkar följande konstnärer i Skulptur i Pilane 2023 (vill du se bilderna i större format så kan du vrida på mobilen):

Fundament

Charlotte Gyllenhammar Fundament

Inside In

Hans Gothlin Inside In

Diagonal

Ingela Palmertz Diagonal in Room

Leap of Faith

Maria Miesenberger Leap of Faith

Pool

Tony Cragg Pool

Torn

Ingrid Ogenstedt Towers

Cancan

Anna Fasshauer Cancan

Anna

Jaume Plensa Anna

Pilane gravfält

Pilane gravfält

Pilane gravfält är ett av sveriges största och vackrast belägna gravfält. Läs mer om Pilanes historia. Gravfältet är också känt för sin speciella flora och fauna vilka vittnar om mångtusenårig hävd.

Välkommen!

PILANE HERITAGE MUSEUM
Skulptur i Pilane 2022

Bastardsvärmare

Skulptur i Pilane 2020

Blåsuga

Pilane mottager Thordénstiftelsens Bohuspriset 2022. Läs mer

Pilane mottager Thordénstiftelsens Bohuspriset 2022. Läs mer på: thordenstiftelsen.se

Pilane Skulpturpark är medlem i ICOM International Council of Museums Sweden

HITTA HIT

GPS GS84 DD (LAT, LONG)
58.02978, 11.55597

View Larger Map


DJUR
NATUR
SKULPTUR

STÄNGT

Pilane är naturens egen konsthall, ett åtta hektar stort kulturlandskap där du rör dig fritt under bar himmel.
Se det ikoniska verket Anna av Jaume Plensa, möt de betande fåren, vandra över det mångtusenåriga gravfältet, upplev konsten, historien och den milsvida utsikten över Västerhavet.

Se tips om Pilane Skulpturpark på SVT

I år gästas Pilane av den världskände konstnären Ai Weiwei som visar sin vackra och spännande installation Roots — sju gigantiska rötter från underjorden. Därtill en ny platsspecifik skulptur av Charlotte Gyllenhammar samt verk av Tony Cragg, Maria Miesenberger, Hans Gothlin, Anna Fasshauer, Ingela Palmertz och Ingrid Ogenstedt.

Anna av Jaume Plensa

”I believe that the most important things in life are always invisible; connections that embrace our body in its mysterious relationship with nature and community.”

Jaume Plensa


 by Peter Lennby

”Om att i full tillit till sig själv - och andra - ha modet att våga hoppet. Ta språnget ut i det okända, även om du inte vet hur det ska gå. Att våga hoppas, känna tilltro att det skall ordna sig. Inte tappa hoppet om förändring och utveckling.

Om att övervinna motståndet, ta sig över det, komma vidare, ta risken. Att i ständig rörelse och lekfullhet utvecklas som människa.

Om process, rörelse, mod och acceptans.”

Maria Miesenberger


Pool by Tony Cragg

"Sculpture is important. It’s not just decoration. It helps us to think about the world.”

Tony Cragg


Level by Ai Weiwei
Level by Ai Weiwei
Party by Ai Weiwei

”I formerna gömmer sig både skörhet och styrka. Några verk ser ut som trubbiga stubbar. Vissa liknar i sin tur gigantiska fantasivarelser som kravlat sig upp från underjorden.”

”Ai Weiweis komplexa konstverk är både ett monument över de hänsynslöst skövlade urskogarna och en symbol för något ännu större — livet självt.”

Joanna Persman

Konstkritiker


 by Peter Lennby

”Fundament består av tre lika delar som tllsammans bildar en pyramid eller ett mindre berg. Jag har skurit ut en detalj ur målningen La Vierge de chancelier Rolins av Jan van Eyck från 1435, som jag omvandlat till en förstorad relief. De är gjutna i aluminium och rödlackerade på utsidan. Skulpturen har fått titeln Fundament/Fondation (fr).
När jag ser relieferna blir jag påmind om känslan av en jordglob som fanns i skolan, att jag kunde känna med fingertopparna på jordytan där det var bergsmassiv eller raviner. De där figurerna är som landskap. Är de på väg att sjunka ner eller håller de på att framträda?
För mig är relieferna en urform. När jag började med måleriet var det som att formerna trängde upp genom ytan, de växte ut när jag limmade på saker. Vissa målningar växte som bryggor eller trampoliner, ut i rummet.
Det är det mest avgörande steget jag har tagit i mitt arbete. Sedan dess har jag rört mig i spänningen mellan vägg, golv, rum, rymd och yta.
Relieferna blir ett slags frusen form, framträngande ur ytan, som stannar till, i ett ögonblick. Ja, det är som stenhuggeri. Gestalten framträder, men är solid, odelbar och massiv.
Det är som suprematism, en fjärde dimension som uppstår när kroppen tränger igenom ytan mellan två dimensioner."

Charlotte Gyllenhammar


 by Peter Lennby

”Vass är ett material som har en lång kulturhistoria. Tekniken att bygga med vass och gräs återfinns över hela jorden. Materialet är både stabilt och skört. Formen och höjden på tornen är väsentlig. En mänsklig maktdemonstration i samarbete med fysikens lagar.

Stjärnformen är hämtad från Himalaya Tornen, som antas ha stått i flera tusen år. Överlevare av generationer, konflikter och jordbävningar. Deras ursprungliga syfte är debatterad och kunskapen om dem är sedan länge bortglömd. Tornen i Himalaya är skapade i sten, mina torn är skapade av vass. Ett gräs som är hårt och lätt samt ger både ett monumentalt och ett mjukt intryck.”

Ingrid Ogenstedt / Producerat för utställningen Skymningsland, Moderna Museet Malmö 2022


 by Hans Gothlin

Rummet, det oändliga. Från renässansrummet, det upplyftande, till Vermeers inåtvända och avgränsade rum.

Gestaltningen, utifrån materialets begränsningar och möjligheter.

Att omvandla tanken, visionen, erfarenheten till nya konstellationer.

Hans Gothlin


Cancan by Anna Fasshauer

"Sculpture as a manifestation of thought in its pre-articulation state: I think of my sculptures as notations in three-dimensional form for a musical score or a notation for a movement in a slapstick performance. The question of abstraction or figuration, as it is often asked, does not matter to me. The important thing is to tickle the brain and provoke associations in the viewer's mind. That would be ideal.

"My work originates as new, clean, flat sheets and straight rods of aluminum, fresh from the factory. In a process of destruction I work this material into sculptures. The destruction is taking place by ruining the original state of its flatness and straightness, by bending, bumping, denting, rolling.”

Anna Fasshauer


 by Peter Lennby

”Mina verk kan uppfattas som förenklingar och ett undersökande av det rumsliga.
Verken ligger nära konstruktivismen och dess geometriska abstraktioner.

Jag är tydligt påverkad av mina år med forskning i organisk kemi och alla de molekylstrukturer som då omgav mig.

En mellanrumsform ger en ny form och skapar ett nytt rum i rummet och en ny dimension.
Färgen är alltid mycket viktig, den kan förstärka både formen och rummet.”

Ingela Palmertz


PILANE — MÅNGTUSENÅRIG MÖTESPLATS FÖR FOLK OCH KULTURER

12.000 år sedan. Isen låg i ett 1 km tjockt täcke över Pilane.

10.000 år sedan. Isen hade smält såpass att de högre delarna av Pilane låg ovan vattenytan. Renjägare följde de renflockar som letade bete i randen av inlandsisen.

4.500 år sedan. Bondestenålder. Spår efter säsongsbosättning där parkeringen är belägen idag. Bland annat finns fynd av trattbägarkeramik, ornamenterad och mycket vacker. Enorma skalbankar har bildats vilket senare kommer att ge Pilane en mycket kalkrik jord, en förutsättning för nuvarande artrikedom.

3.000 år sedan. Bronsålder. Fynd av keramik i närheten av parkeringsplatsen vilken då var strand. Näraliggande hällristning med femton skepp.

2.000 år sedan. En stor civilisation fanns nu kring Pilane. Gravfält med ett 90-tal synliga gravar som är mellan 1 500 och 2000 år gamla. Högar med kantkedja och stenblock på mitten, domarringar med flera. Gravtyper som var vanliga vid romersk järnålder och folkvandringstid.

Nutid. Arkeologiska utgrävningar har visat att Pilane inte enbart var en boplats och en gravplats utan även en mötesplats för människor och kulturer. Pilane som mötesplats är utgångspunkten för dagens Pilane. Runt gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från världens alla hörn. Nya konstverk varje sommar.

Skulptur i Pilane är ett privat, oberoende och icke kommersiellt arrangemang som drivs av Pilane Heritage Museum.

Pilane mottager Thordénstiftelsens Bohuspriset 2022. Läs mer

Pilane mottager Thordénstiftelsens Bohuspriset 2022. Läs mer på: thordenstiftelsen.se

Member of:

Pilane Skulpturpark är medlem i ICOM International Council of Museums Sweden

Follow us on Instagram

Instagram