Skulptur i Pilane 2020
Skulptur i Pilane 2021

18 maj – 15 september

Pilane är naturens egen konsthall, ett åtta hektar stort kulturlandskap där du rör dig fritt under bar himmel.
Se det ikoniska verket Anna av Jaume Plensa, möt de betande fåren, vandra över det mångtusenåriga gravfältet, upplev konsten, historien och den milsvida utsikten över Västerhavet.

Sommaren 2024 gästas Pilane av följande konstnärer: Laura Ford, Andrew Sabin, Moa Israelsson, Lenny Clarhäll, Charlotte Gyllenhammar, Maria Miesenberger, Tony Cragg, Ann Wolff, Pål Svensson, Mats Lodén, Ida Koitila, Anna Fasshauer, Joel Danielsson, Sofia Olofsson och Jaume Plensa.

Forced to a Change

Maria Miesenberger Forced to a Change

Snitt

Lenny Clarhäll Snitt

Slits

Pål Svensson Slits

My Little Marini

Laura Ford My little Marini

Go Gone

Moa Israelsson Go Gone

Kajan

Ann Wolff Kajan

Plastic Cast of a Cut Down Tree

Joel Danielsson Plastic Cast of a Cut Down Tree

Armoured Boys

Laura Ford Armoured Boys

Armoured Boys

Laura Ford Armoured Boys

Armoured Boys

Laura Ford Armoured Boys

Homo Giganteum

Ida Koitila Homo Giganteum

The Puff of the Pastry

Andrew Sabin The Puff of the Pastry

Pool

Tony Cragg Pool

Cancan

Anna Fasshauer Cancan

Anna

Jaume Plensa Anna

Hortus Colclusus

Sofia Olofsson Hortus Conclusus

Iron Figures

Mats Lodén Iron Figures

Pilane gravfält

Pilane gravfält

Pilane gravfält är ett av sveriges största och vackrast belägna gravfält. Läs mer om Pilanes historia. Gravfältet är också känt för sin speciella flora och fauna vilka vittnar om mångtusenårig hävd.

Välkommen!

PILANE HERITAGE MUSEUM
Skulptur i Pilane 2022

Bastardsvärmare

Skulptur i Pilane 2020

Blåsuga

Pilane mottager Thordénstiftelsens Bohuspriset 2022. Läs mer

Pilane mottager Thordénstiftelsens Bohuspriset 2022. Läs mer på: thordenstiftelsen.se

Pilane Skulpturpark är medlem i ICOM International Council of Museums Sweden

HITTA HIT

GPS GS84 DD (LAT, LONG)
58.02978, 11.55597

View Larger Map


DJUR
NATUR
SKULPTUR

18 maj — 15 september

Pilane är naturens egen konsthall, ett åtta hektar stort kulturlandskap där du rör dig fritt under bar himmel.
Se det ikoniska verket Anna av Jaume Plensa, möt de betande fåren, vandra över det mångtusenåriga gravfältet, upplev konsten, historien och den milsvida utsikten över Västerhavet.

Sommaren 2024 gästas Pilane av följande konstnärer: Laura Ford, Andrew Sabin, Moa Israelsson, Lenny Clarhäll, Charlotte Gyllenhammar, Maria Miesenberger, Tony Cragg, Ann Wolff, Pål Svensson, Mats Lodén, Ida Koitila, Anna Fasshauer, Joel Danielsson, Sofia Olofsson och Jaume Plensa. Läs mer om respektive konstnär och dennes verk i presentationerna här intill.

 by Peter LennbyPool by Tony Cragg

"Sculpture is important. It’s not just decoration. It helps us to think about the world.”

Tony Cragg


 by Peter Lennby


 by Peter Lennby

”Fundament består av tre lika delar som tllsammans bildar en pyramid eller ett mindre berg. Jag har skurit ut en detalj ur målningen La Vierge de chancelier Rolins av Jan van Eyck från 1435, som jag omvandlat till en förstorad relief. De är gjutna i aluminium och rödlackerade på utsidan. Skulpturen har fått titeln Fundament/Fondation (fr).
När jag ser relieferna blir jag påmind om känslan av en jordglob som fanns i skolan, att jag kunde känna med fingertopparna på jordytan där det var bergsmassiv eller raviner. De där figurerna är som landskap. Är de på väg att sjunka ner eller håller de på att framträda?
För mig är relieferna en urform. När jag började med måleriet var det som att formerna trängde upp genom ytan, de växte ut när jag limmade på saker. Vissa målningar växte som bryggor eller trampoliner, ut i rummet.
Det är det mest avgörande steget jag har tagit i mitt arbete. Sedan dess har jag rört mig i spänningen mellan vägg, golv, rum, rymd och yta.
Relieferna blir ett slags frusen form, framträngande ur ytan, som stannar till, i ett ögonblick. Ja, det är som stenhuggeri. Gestalten framträder, men är solid, odelbar och massiv.
Det är som suprematism, en fjärde dimension som uppstår när kroppen tränger igenom ytan mellan två dimensioner."

Charlotte Gyllenhammar


Anna av Jaume Plensa

”I believe that the most important things in life are always invisible; connections that embrace our body in its mysterious relationship with nature and community.”

Jaume Plensa


 by Peter Lennby

”Om att i full tillit till sig själv - och andra - ha modet att våga hoppet. Ta språnget ut i det okända, även om du inte vet hur det ska gå. Att våga hoppas, känna tilltro att det skall ordna sig. Inte tappa hoppet om förändring och utveckling.

Om att övervinna motståndet, ta sig över det, komma vidare, ta risken. Att i ständig rörelse och lekfullhet utvecklas som människa.

Om process, rörelse, mod och acceptans.”

Maria Miesenberger


 by Peter Lennby


 by Peter Lennby


 by Peter Lennby


 by Peter Lennby


 by Peter Lennby


Cancan by Anna Fasshauer

"Sculpture as a manifestation of thought in its pre-articulation state: I think of my sculptures as notations in three-dimensional form for a musical score or a notation for a movement in a slapstick performance. The question of abstraction or figuration, as it is often asked, does not matter to me. The important thing is to tickle the brain and provoke associations in the viewer's mind. That would be ideal.

"My work originates as new, clean, flat sheets and straight rods of aluminum, fresh from the factory. In a process of destruction I work this material into sculptures. The destruction is taking place by ruining the original state of its flatness and straightness, by bending, bumping, denting, rolling.”

Anna Fasshauer


PILANE — MÅNGTUSENÅRIG MÖTESPLATS FÖR FOLK OCH KULTURER

12.000 år sedan. Isen låg i ett 1 km tjockt täcke över Pilane.

10.000 år sedan. Isen hade smält såpass att de högre delarna av Pilane låg ovan vattenytan. Renjägare följde de renflockar som letade bete i randen av inlandsisen.

4.500 år sedan. Bondestenålder. Spår efter säsongsbosättning där parkeringen är belägen idag. Bland annat finns fynd av trattbägarkeramik, ornamenterad och mycket vacker. Enorma skalbankar har bildats vilket senare kommer att ge Pilane en mycket kalkrik jord, en förutsättning för nuvarande artrikedom.

3.000 år sedan. Bronsålder. Fynd av keramik i närheten av parkeringsplatsen vilken då var strand. Näraliggande hällristning med femton skepp.

2.000 år sedan. En stor civilisation fanns nu kring Pilane. Gravfält med ett 90-tal synliga gravar som är mellan 1 500 och 2000 år gamla. Högar med kantkedja och stenblock på mitten, domarringar med flera. Gravtyper som var vanliga vid romersk järnålder och folkvandringstid.

Nutid. Arkeologiska utgrävningar har visat att Pilane inte enbart var en boplats och en gravplats utan även en mötesplats för människor och kulturer. Pilane som mötesplats är utgångspunkten för dagens Pilane. Runt gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från världens alla hörn. Nya konstverk varje sommar.

Skulptur i Pilane är ett privat, oberoende och icke kommersiellt arrangemang som drivs av Pilane Heritage Museum.

Pilane mottager Thordénstiftelsens Bohuspriset 2022. Läs mer

Pilane mottager Thordénstiftelsens Bohuspriset 2022. Läs mer på: thordenstiftelsen.se

Member of:

Pilane Skulpturpark är medlem i ICOM International Council of Museums Sweden

Follow us on Instagram

Instagram