DJUR
NATUR
SKULPTUR

STÄNGT FÖR SÄSONGEN

2019 års skulpturutställning är avslutad men du är välkommen att ta en promenad i det vackra kulturlandskapet, se de mångtusenåriga fornlämningarna och se vår permanenta skulptur Anna - ett av världens största och vackraste konstverk som ingår i Pilane Heritage Museums permanenta samling.

Skulptur i Pilane 2020 öppnar 16 maj 2020 och pågår till och med 20 september 2020.

Besöksinformation

HELAINE BLUMENFELD
JOHAN CRETEN
KLARA KRISTALOVA
CONRAD SHAWCROSS
LAURA FORD
TONY CRAGG
IDA KOITILA
JAUME PLENSA

HELAINE BLUMENFELD

Taking Risks är titeln på amerikanska konstnärinnan Helaine Blumenfelds bländande vackra verk som är gjort speciellt för Pilane. Det till synes lövtunna verket är uthugget ur ett enda stycke Carrara mormor - en kombination av mästerlig teknik och klassisk skönhet.

Helaine Blumenfeld deltar med ytterligare två verk i Pilane 2019: Illusion och Ascent.

Se en kort film om Helaine och hennes verk här.

CONRAD SHAWCROSS

Brittiske konstnären Conrad Shawcross kommer till Pilane med två verk: Optic Monolith och Optic Labyrinth, varav det sistnämnda verket visades i Frieze scupture park i London sommaren 2018.

Conrad Shawcross intresserar sig speciellt för hur ljuset interagerar med konstverket. Resultatet är att Conrads verk tycks vara i ständig förändring beroende på hur besökaren rör sig i landskapet och beroende av hur solljuset träffar verket.

På avstånd synes de gigantiska verken transparenta, som vore de tillverkade av glas.

KLARA KRISTALOVA

Uppmärksammade konstnärinnan Klara Kristalova återkommer till Pilane med tre verk i brons: What holds me back carries me further, Röse och det för Pilane speciellt producerade Bird Girl.

Klara Kristalova tar oss med in i en värld av sagoliknande figurer, en värld där träd, stenar och djur kan ges mänskliga drag likaväl som att människor kan ges drag av djur och natur.

JOHAN CRETEN

Välkommen till den belgiske konstnären Johan Cretens magiska värld, en värld som bebos av gigantiska fladdermöss, gamar och örnar.

The Bat är titeln på det spännande verk i brons som Johan Creten gjort speciellt för Pilane. Johan vill att besökarna skall interagera med konstverket och för en gångs skull är det därför tillåtet att, på egen risk, beträda ett konstverk i Pilane.

Vill du ta en minnesvärd flygtur med fladdermusen? Använd i så fall den lilla trappa som Johan integrerat i konstverket. Andra verk av Johan Creten i Pilane 2019 är The Vulture (Gamen) och The Price of Freedom.

Se filmen om hur det gick till när Johan Cretens märkliga varelser landade i Pilane!

LAURA FORD

Den folkkära brittiska konstnärinnan Laura Ford är tillbaka i Pilane, nu med den uppmärksammade gruppen Dancing Clog Girls som nyligen visades på Akershus fästning i Oslo och på Frieze sculpture park i London.

Som så ofta väcker Laura Fords verk starka känslor. Gruppen Silent Howlers är ytterligare ett exempel på det.

Andra verk av Laura Ford som visas i Pilane 2019 är Waldegrave Poodles och Hyena with a Neck Brace.

TONY CRAGG

Brittiske konstnären Tony Cragg är en kär och återkommande gästartist i Pilane. 2019 deltar Tony Cragg med två verk i brons, det fantastiskt vackra Pool som "vuxit fast” bland ekarna i det kuperade pilanelandskapet samt det minst lika vackra Spring som Tony Cragg har producerat speciellt för Pilane.

Gjutningen av Spring är mycket komplicerad och verket har därför inte varit möjligt att installera i tid till årets invigning.

IDA KOITILA

Finska konstnärinnan Ida Koitilas mäktiga brons Earth visades i Pilane 2018. I år har vi installerat Earth så att det interagerar med det 2000 år gamla gravfältet vilket ger konstverket ytterligare en dimension.

Se filmen om Earth här!

JAUME PLENSA

Anna får stanna! Ett av världens största och vackraste konstverk, Anna av spanske konstnären Jaume Plensa, har nyligen förvärvats av Pilane Heritage Museum för permanent visning i Pilane.

Synligt över Västerhavet och en stor del av den Bohuslänska arkipelagen utgör Anna ett välkomnande landmärke, utstrålande godhet och medmänsklighet.

Follow us on Instagram

Instagram

PILANE - MÅNGTUSENÅRIG MÖTESPLATS FÖR FOLK OCH KULTURER

12.000 år sedan. Isen låg i ett 1 km tjockt täcke över Pilane.

10.000 år sedan. Isen hade smält såpass att de högre delarna av Pilane låg ovan vattenytan. Renjägare följde de renflockar som letade bete i randen av inlandsisen.

4.500 år sedan. Bondestenålder. Spår efter säsongsbosättning där parkeringen är belägen idag. Bland annat finns fynd av trattbägarkeramik, ornamenterad och mycket vacker. Enorma skalbankar har bildats vilket senare kommer att ge Pilane en mycket kalkrik jord, en förutsättning för nuvarande artrikedom.

3.000 år sedan. Bronsålder. Fynd av keramik i närheten av parkeringsplatsen vilken då var strand. Näraliggande hällristning med femton skepp.

2.000 år sedan. En stor civilisation fanns nu kring Pilane. Gravfält med ett 90-tal synliga gravar daterade 500 före Kristus till 1000 efter Kristus. Gravtypen är från romersk järnålder och folkvandringstid. Domarringar där man höll ting.

Nutid. Arkeologiska utgrävningar har visat att Pilane inte enbart var en boplats och en gravplats utan framför allt en mötesplats för människor och kulturer. Pilane som mötesplats är ocksså utgångspunkten för dagens Pilane. Runt gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från världens alla hörn. Nya konstverk varje sommar.

Skulptur i Pilane är ett privat, oberoende och icke kommersiellt arrangemang som drivs av Pilane Heritage Museum.